Arbeidsavtale og taushetsplikt

ANNONSE: INNHOLDET ER PRODUSERT AV ADRESSEAVISENS ANNONSEAVDELING
Saken er skrevet av: Anders Berggren, Leder forretningsutvikling og produkt.

Arbeidsavtalen er viktig. Det stilles en rekke krav for at en arbeidsavtale skal være gyldig. Du finner oppdatert informasjon med minimumskrav hos Arbeidstilsynet.no.

En ting er minimumskrav. En annen ting er hva du som arbeidsgiver bør ha med av tilleggselementer.

Mange Norske bedrifter fremstår som litt naive når det kommer til skriftlige avtaler om taushetsplikt. I store deler av verden er dette mye vanligere enn i Norge. Vi er et godtroende folkeslag, på godt og vondt.

Norske bedrifter bør i større grad tenke gjennom om de er tilstrekkelig beskyttet gjennom generelle formuleringer eller om arbeidsavtalen bør inneholde en NDA (non disclosure agreement), som tydeliggjør taushetsplikten ovenfor ansatte på alle nivåer. Generelle formuleringer har en tendens til å kunne bli tolket forskjellig fra person til person.

Manglende fokus på taushetsplikt vil i verste fall utgjøre risiko for at konkurransesensitiv informasjon lekker ut og blir misbrukt. Det vil også kunne føre til annen illojal adferd -uten at de involverte nødvendigvis har reflektert over at det de sier, gjør eller deler kan være illojalt.

  • Ved oppstart av arbeidsforholdet er det lurt å sette opp temaet taushetsplikt på agendaen.
  • Det er heller ikke feil om bedriften setter tematikken på agendaen i et møte med eksisterende ansatte. Det er svært viktig at dette ikke fremstår som «skremselspropaganda». Det må legges frem på en pedagogisk måte.

Adresseavisen bistår ikke med juridisk rådgivning og arbeidsavtaler, men vi har lang erfaring med rekrutteringskampanjer og employer branding. Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg å tiltrekke kandidater med ekte motivasjon.

Vi hjelper deg med annonsering uavhengig av geografisk nedslagsfelt. Gjennom våre egne og partneres nettsteder (vg.no, Aftenposten.no, E24 o.s.v) treffer vi 85% av Norges befolkning -hver dag. Ønsker du å nå ut over Norges grenser hjelper vi deg med dette også.

Et første møte med oss er alltid uten kostnad og helt uforpliktende. Vi garanterer uansett utfall at du vil ha fått ny innsikt og gjort deg refleksjoner, som kan hjelpe deg i et videre arbeid med rekruttering. Helt uavhengig av om du velger å gå videre med oss som leverandør.

Ønsker du å lære mer om stillingsannonser og employer branding? Les mer om tematikken her.

INNHOLDET ER PRODUSERT AV ADRESSEAVISENS ANNONSEAVDELING
Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen, men av Adresseavisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post. Synes du denne type artikler ser spennende ut for din bedrift, ta gjerne kontakt på samme e-post